„Výrobu a osazení venkovního mobiliáře zajistilo město Litoměřice v zájmu zlepšení vzhledu místa a rozvoje občanské a sociální vybavenosti jako důležité složky podmiňující atraktivitu sídla pro trvalé bydlení a spokojený život,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Petr Panaš.

Prostředky na realizaci projektu byly čerpány v rámci Programu rozvoje venkova – MAS České středohoří z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Stalo se tak za finanční spoluúčasti města Litoměřice.

Mobiliář byl vyroben a osazen pracovníky Maložernoseckých technických služeb, což dále naplňuje principy programu LEADER.

„Projekt byl odsouhlasen a podporován i Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky - Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří, která také tematicky doplní nainstalované informační tabule,“ dodal pracovník oddělení projektů a strategií Městského úřadu v Litoměřicích Jiří Pacl.

Eva Břeňová