Jako důvod je uvedeno riziko možného ohrožení zdraví a bezpečí občanů, kteří by vstupovali do lesního porostu. Zákaz platí od 25. února. Lesy České republiky musí oblast viditelně označit. Ta se týká zejména lokality Dobkovičky.

Sesuv nad dálnicí D8 poprvé zahrozil loni v červnu, od té doby geologové zkoumají geologické podmínky lokality. Sesuv dělá problémy i obcím, jako Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem. Konkrétně obce „bojují" se spodní vodou. Sanační práce ještě nezačaly. Zával je od prvních domů vzdálen několik stovek metrů.