V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním slavnosti narození Ježíše Krista (25. prosince) a jeho druhého příchodu na konci věků.

Mše svatá v litoměřické katedrále začíná v 10 hodin, v jejím úvodu zažehne kapitulní probošt první svíci na adventním věnci a požehná adventní věnce, které si účastníci mše svaté s sebou do chrámu přinesou.

První adventní nedělí začíná nový liturgický (církevní) rok. Ten se neshoduje s kalendářním rokem, jedná se o roční okruh církevních svátků, jehož části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy.

Advent (z latinského slova „adventus" příchod) označuje v křesťanském smyslu slova příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.

Co je advent?Advent je doba přípravy na Vánoce. Toto označení pochází z latinského slova „adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Jana Michálková