Podle něho je nálezce povinen věc vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byla nalezena. Nejčastěji se ztrácí drobnosti, jako klíče, které se ale dobře identifikují například podle přívěšků. V současné době lidé ztrácejí mobily, náušnice, peněženky či tašky. Mezi nálezy ale nechybí ani jízdní kola nebo kočárky.

„Raritou byly nálezy, které nám přinesli policisté po vyrušení pachatelů trestných činů. Jednou to bylo kasařské náčiní, podruhé svazek měděných kabelů. Každý nález je třeba zaprotokolovat, my navíc pokračujeme v tradici zápisů do knihy ztrát a nálezů, kterou vedli naši předchůdci na úřadu od roku 1947. Po třech letech, původní občanský zákoník hovořil pouze o jednom roku, když se o věci nikdo nepřihlásí, se sejde likvidační komise a rozhodne, jak se s věcmi naloží. Pokud se ale majitel nálezu ozve, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci věci, kterou postrádá. Nový občanský zákoník podle mého názoru poctivým nálezcům příliš nevychází vstříc, musejí odhalit svou identitu a někdy se dostávají do nepříjemné situace, když jsou například tázáni, kam zmizela z nalezené peněženky hotovost. Nakonec se od majitele nedočkají ani poděkování," říká Milena Nováková, vedoucí oddělení správních činností Městského úřadu Litoměřice, pod které agenda ztrát a nálezů spadá.

Nálezy se zapisují do protokolů, souběžně ale i do knihy, kterou zavedl úřad už před 70 lety

Nalezené věci můžou přebírat policisté, strážníci, v Litoměřicích se drobnosti vhazují i do schránky bezpečí u podatelny městského úřadu. Své zkušenosti s nálezy a ztrátami mají i pracovníci Informačního centra, které je v turistické sezoně otevřeno po celý týden od rána do večera.

„Několikrát jsme si připadali jako detektivové. Jednou nám nálezce přinesl tašku s doklady i s penězi. Nikde žádný telefonní kontakt. Odhadli jsme, že taška bude patřit cizinci. Nakonec jsme našli doklad o platbě v autoservisu, na kterém bylo telefonní číslo. Přes servis se nám podařilo zatelefonovat majiteli, který neváhal absolvovat několik set kilometrů a druhý den stál v našem infocentru.

Nálezy se zapisují do protokolů, souběžně ale i do knihy, kterou zavedl úřad už před 70 lety

Jindy poctivý nálezce zcela jistě zachránil významné pracovní postavení dámě, která nechala kabelu s cennostmi a firemními doklady v autě na sedadle. Té si všiml zloděj, auto vykradl a kabelu bez peněz odhodil, nálezce nám ji donesl a my ji mohli šťastné ženě vrátit," uvedla Hana Mildová, vedoucí Informačního centra na Mírovém náměstí.