Setkání proběhlo v klubu Archa, který navštěvuje většina z 41 dětí v domě momentálně žijících. „Všechny se s rizikovým chováním pravidelně setkávají, často takové chování berou jako běžnou denní normu. Preventivní program je důležitý a potřebný, zkušený preventista dokáže děti oslovit a zaujmout," uvedla Hedvika Vavřincová, spoluautor projektu.

Setkávání dětí, rozdělených do čtyř věkových skupin bude probíhat po celý rok. „Dnes jsme se s dětmi do sedmi let zaměřili na téma Nebezpečí zvané drogy, kouření a alkohol. Za měsíc se se staršími dětmi zaměříme na vztahy v kolektivu," doplnil Martin Havelka, preventista, lektor a terénní pracovník Kontaktního centra v Litoměřicích. Dalšími tématy bude zdravý životní styl, závislost či kyberšikana.