Obojí je v majetku obce už řadu let. Ta kostel získala na žádost od farnosti, mauzoleum od Lesů ČR. Mimo to se Liběšickým podařilo zahájit opravy kaple na hřbitově, kterou obec rovněž získala do svého majetku.

V Soběnicích se díky dotaci od Ministerstva kultury na záchranu kulturního dědictví opravila ohradní zeď u kostela, která hrozila zřícením, instalovaly se nové vstupní dveře, ale hlavně se provedlo opláštění kopule věže.

„Po její opravě kostel navštívili vandalové, mimo ostatních škod odcizili makovici, ale my jsme naštěstí předtím z ní nechali vyjmout tubus s dokumenty a zachránit tak vzkaz obyvatel z roku 1926. Po Velikonocích chceme svolat schůzku obyvatel Soběnic a za přítomnosti historiků a památkářů tubus otevřít. Na letošek máme na pokračující práce slíbeno od ministerstva 750 tisíc korun, na práce v mauzoleu je částka zhruba milion korun. Při loňské kontrole mauzolea odborníci totiž zjistili, že škody na objektu jsou mnohem větší, než se původně počítalo," říká starostka Liběšic Alena Knobová.

Vedle péče o památky a o vzhled místních částí se obec snaží stmelit obyvatele při různých aktivitách. Letos otevřela po úpravách bývalého školního klubu u základní školy Rodinné centrum Ovečka. Každé úterý zde probíhá cvičení žen a v sobotu je obrovský zájem o práci v keramickém kroužku, který navštěvují rodiny s dětmi. „Od letošního roku máme otevřenu ve stejném čase, jako funguje obecní úřad, i místní knihovnu. V ní se vedle půjčování knih a časopisů konají pro malé čtenáře časté doprovodné akce. Například na 1. dubna se většina z nich těší na oblíbenou Noc s Andersenem.Ve velkém sále obecního úřadu pokračují i letos jednou měsíčně oblíbené tanečky, kterých se zúčastňuje pravidelně na 40 seniorů nejen z Liběšic a místních částí, ale i z okolí," dodává starostka.

Obec se zapojuje pravidelně spolu s ovocnáři Liběšicka a Ploskovicka do pořádání jarních Slavností květů. V areálu ovocnářství Soběnice ZD Liběšice se schází každoročně přes 400 cyklistů a turistů, kteří putují rozkvetlými sady a seznamují se s prací sadařů.