Přístav Lovosice slouží jako multimodální logistické centrum zaměřené na překládku a skladování agrárních produktů a překládky těžkých nadrozměrných nákladů. V přístavu se již nacházejí haly pro skladování agrárních produktů, posypovou sůl a skladovací sila na obilí. V přístavu se nachází také další skladovací haly a sila, které poskytují služby v oblasti zemědělských produktů.

V Lovosicích také zatím kotví nově vyrobený tanker, který čeká, až bude v řece Labe více vody, aby mohl odplout do Holandska. Bohužel, od půlky června je Labe opět nesplavné pro lodní dopravu pod jezem Střekov. Naopak v úseku Střekov-Chvaletice je Labe díky jezům splavné celoročně. Pro vyřešení nejkritičtějšího úseku regulovaného Labe se v Děčíně připravuje stavba jezu.

(tk)