Počet účastníku byl odhadem 500 osob. Na pódiu vystupovali žáci a učitelé z MŠ Sady pionýrů, MŠ Terezínská, MŠ Resslova, ZŠ Sady pionýrů, ZŠ Všehrdova a ZŠ a MŠ Sulejovice. Po šesti povinných koledách zazpíval Lovosický chrámový sbor pásmo koled a jako poslední vystoupila skupina Karavana.

M. Stará

Česko zpívá koledy - Lovosice