Shodli se na tom zástupci všech dotčených orgánů. Ředitelství silnic a dálnic ČR zde proto do konce listopadu vybuduje jednoduchý montovaný „kruhák“.

„Na jeho vybudování jsme se předběžně domluvili. Okružní křižovatka dopravu v tomto místě neurychlí, ale z hlediska bezpečnosti je důležitá. V současné době se tu řidiči navzájem pouštějí a tím dochází k nehodám. Právě dopravní nehoda v tomto složitém místě celou situaci ještě více zkomplikuje na několik hodin,“ vysvětluje Jaromír Galia, vedoucí litoměřického dopravního inspektorátu.

Dalším opatřením, které mělo dopravu urychlit, měla být změna přednosti v jízdě – hlavní silnicí by nově mohl být sjezd z dálnice D8 na komunikaci I/30 ve směru od Třebenic. K té však podle Jaromíra Galii nedojde. „Bylo by to zbytečné, v tomto místě se v souvislosti s výstavbou dálnice chystají další změny v dopravě, investor plánuje rozšíření staveniště,“ říká Galia.

To, k čemu však ještě dojde, bude osazení značek zákaz zastavení podél zdejšího úseku I/30, kde často parkují kamiony.

Zlepšení situace by podle Jiřího Boučka, vedoucího lovosického odboru dopravy a silničního hospodářství, mělo přinést také rozmělnění dopravy.

„Chtěli bychom, aby veškerou dopravu přestaly už od hranic navádět návěsti na cestu podél Labe, aby se rozdělila a část aut jezdila přes Velemín a po novém obchvatu. Tím by se kolony jistě zmenšily. Věřím, že se situace uklidní,“ uvedl Jiří Bouček.

Nejsložitější situace s plynulostí dopravy je totiž od Ústí nad Labem, kde se tvoří kilometrové kolony, které v době dopravní špičky mnohdy sahají až do Malých Žernosek.

Vyznačená objízdná trasa vznikla kvůli budování nového dálničního mostu přes Vchynice, kvůli kterému musela být uzavřena část stávající komunikace I/8 nad touto vesnicí.

Objízdná trasa bude platit až do doby, než bude nový most dokončen. Při původních odhadech termínu dokončení se hovořilo o roce 2011.

„Učinili jsme jisté kroky, které by měly vést k tomu, že tento most by měl být dokončen v prosinci 2010. V té době by na něj tedy mohla být převedena doprava. Automobily by tak jezdily po nové části dálnice až po Bílinku,“ informoval Pavel Lány z ředitelství silnic a dálnic ČR, který na stavbu dohlíží.