Rekonstrukcí povrchu má projít ulice U Zahrádek. Jedná se o silničku, v současné chvíli spíše polní cestu plnou výmolů, která vede od Nového Klapý k prodejně Lidl naproti Holoubkovu. Dalšími projekty je například zkapacitnění parkovacích míst v ulicích Wolkerova, Krátká a Zámecká nebo projekt parkovací plochy u nádraží. Dokončuje se dokumentace na místo pro přecházení u benzínové stanice Benzina a v příštím roce se začne s přípravou projektu na rekonstrukci elektroinstalace v budovách všech základních škol a gymnázia.