Stěžejním bodem rekonstrukce, na kterou zhotovitel poskytl záruku 60 měsíců od provedení, byla oprava vozovky naproti policejní stanici, která slouží jako hlavní příjezdová cesta k Mateřské škole Terezínská, což ocení zejména rodiče, kteří po této cestě denně přivážejí a odvážejí do školky své děti.

Další fází bylo nové veřejné osvětlení, rekonstrukce chodníků, kanalizace a svod dešťové vody. Proběhla také úprava parkovacích míst, kterých na začátku ulice několik nově přibylo. Na úpravu zeleně, která spočívá ve výsadbě stromů a keřů, si ulice počká ještě zhruba do konce letošního listopadu.

„Dokončením revitalizace ulice Prokopa Holého byl splněn jeden z hlavních bodů, které si město pro tento rok v oblasti investičních akcí vytyčilo. Dokončena je oprava střechy budovy v ulici 8. května, brzy bude následovat dokončení fasády 1. základní školy a akce s názvem lávky a mosty," uvedl starosta Lovosic Milan Dian.