Během výstavby dálnice D8 využívali řidiči tuto místní komunikaci jako objízdnou trasu v případě častých dopravních nehod na silnici I/30.

Stavební akce proběhne mezi 9. a 12. dubnem. Komunikace dostane po celé délce nový živičný koberec. Proto je nutné očekávat v místě uzavírky komunikace. ŘSD rekonstrukci provede na vlastní náklady.