Tu zpracoval Tomáš Pilař, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, který park chápe jako výkladní skříň města a jako k takovému k němu přistupuje.

Navrženy jsou nejen sadové úpravy, ale také rekonstrukce cestiček a chodníků včetně prostoru před školami. „Dojde k vysázení nové zeleně. Většina té stávající bude zachována, kácet se bude opravdu minimálně, a to pouze v případě malých nevýznamných dřevin, nikoliv vzrostlých stromů," upřesnila úpravu zeleně Iva Kocánková, mluvčí města Lovosice.

Projekt je navržený tak, aby zdůraznil funkci parku jako reprezentačního předprostoru škol. Zahrnuje také přilehlou část ulic Školní a Sady pionýrů kvůli dotváření kompozice parku pomocí alejí a propojení s Václavským náměstím. Celková koncepce je nezbytná také z důvodu úpravy dopravního řešení. Studie dále klade důraz na ochranu a dlouhodobou prosperitu významných dřevin v lokalitě.

„V současné chvíli máme zpracován první stupeň dokumentace, tedy jakousi ideovou studii možné budoucí podoby parku. Zveme proto občany Lovosic, aby přišli diskutovat o jeho podobě," uvedl starosta města Milan Dian.

Studie, kterou architekt nazval „Sady pionýrů výkladní skříň Lovosic", bude veřejnosti představena 7. září od 17:30 hodin v sále staré radnice v Lovosicích.