Od začátku prázdnin tedy pacienti o víkendech a státních svátcích musejí jít na ošetření do jiných zdravotnických zařízeních.

Podřipská nemocnice s poliklinikou (PNSP), která lovosickou pohotovost provozuje, požádala město o její ukončení z důvodu ekonomické neúnosnosti dalšího provozování.

Dlouhodobě nízká návštěvnost

Náměstek ředitele PNSP a primář chirurgického oddělení Josef Krajník zdůvodnil zrušení pohotovosti slovy: „Nemocnici se nevyplatí, aby tam celý víkend seděli doktor a sestra, platili jsme nájem atd., když tam stejně přijde maximálně pět pacientů. Jsme ochotní nabídnout lidem v případě potřeby dopravu sanitkou na pohotovost do Roudnice.“

Na návštěvnost pohotovosti má zřejmě vliv i devadesátikorunový regulační poplatek. Pacienti, kteří potřebují lékařské ošetření se snaží ušetřit čas i peníze, proto v případech, kdy by mohli být odkázáni na specializované oddělení, kde zaplatí další peníze, raději zamíří rovnou tam.

Důvody zrušení
- Ambulantní pohotovostní péče v Lovosicích má značně ztrátový provoz.
- Návštěvnost lovosické pohotovosti je velmi nízká. Jejích víkendových služeb využijí za celý den pouze jeden až dva pacienti.
- Zdravotnická zařízení se potýkají s nedostatkem lékařů a sester. Personál, který sedí na pohotovosti zbytečně, může být užitečný tam, kde je skutečně potřeba.
- Další pohotovostní služba je v nedalekých Litoměřicích a pacienti často zamíří rovnou tam.
- V případě nutnosti odborného vyšetření nebo následné hospitalizace je nutné pacienty stejně posílat do jiných zdravotnických zařízení.

Do nedalekých Litoměřic to mají jen pár kilometrů a neriskují, že budou putovat od jedné pohotovosti ke druhé. Také v případě nutnosti okamžité hospitalizace nemusí být už nikam převáženi.

„Je velmi neekonomické takovouto pohotovost provozovat. V republice je málo lékařů a sester a je naprosto zbytečné, aby tu trávili celý den, když mohou být tam, kde je skutečně třeba. My potřebujeme personál v Roudnici, kde je větší návštěvnost a lékaři mohou skutečně léčit. Samozřejmě chceme, aby bylo o pacienty dobře postaráno. Máme přece sanitky, které je mohou přivézt do Roudnice a v akutních případech spolehlivě funguje záchranná služba,“ objasnila problém prokuristka PNSP Lenka Pasečiaková.

Neekonomický provoz zařízení

Zrušení pohotovosti bylo pro vedení města jediným řešením. Její náklady jsou prodělečné pro všechny subjekty, které se podílí na jejím financování.

„Peníze lze určitě ve zdravotnictví využít užitečněji, než provozováním zařízení, kam přijde během jedenáctihodinové služby v průměru 1,7 pacienta. Navíc kdybychom žádosti Podřipské nemocnice nevyhověli, vypověděla by nám smlouvu a museli bychom najít jiného poskytovatele pohotovostní péče,“ vysvětlil rozhodnutí zastupitelů starosta Lovosic Jan Kulhánek.

Na zdravotnictví se však v Lovosicích nezapomíná. Město nedávno pořídilo dva defibrilátory, které mohou v krizových situacích použít strážníci městské policie.

„Plánujeme zakoupit ještě tři tyto přístroje, aby byly k dispozici i na dalších místech, kde je třeba. Chceme je dát tam, kde se pohybuje velké množství lidí, například na úřady nebo sportoviště,“ doplnil ještě starosta.

Zdeňka Studená