„Skvělého kněze, salesiána, přítele skautů kardinála Trochtu si ještě mnozí lidé, a to nejen v našem městě pamatují. Byl to úžasný člověk. V mládí jsem se s ním mnohokrát setkal a vždy na to rád vzpomínám. Stojí za to připomenout si jeho osobnost," říká autor myšlenky na uspořádání koncertu, litoměřický občan Karel Hönsch.

Skauti se také akce ujali spolu s občanským sdružením Musica et Education pořádá „Koncert pro Trochtu" Skautské středisko Radobýl. V neděli od 19 hodin v divadla Karla Hynka Máchy vystoupí pražský sbor Maranatha Gospel Choir, zpívající moderní gospelové písně. O Trochtovi i jeho spojení se skauty v úvodu koncertu krátce promluví Marek Ženkl. Vstup bude zdarma očíslované vstupenky budou k dispozici v litoměřickém infocentru na Mírovém náměstí. Zároveň se budou prodávat pamětní listy v hodnotě 100, 500, 1000 a 5000 korun. Výtěžek půjde na podporu turistického oddílu TOPRD (Turistický oddíl prarodičů, rodičů a dětí), který každých 14 dní pořádá výpravy do Českého středohoří.

„Rádi tento nápad pomůžeme uskutečnit. Myslím, že je dobré podpořit další oddíl, který bere děti do přírody a za turistikou," říká ke koncertu za litoměřické skauty Jaromír Mareš.

Už během nedělního dopoledne vzpomenou na litoměřického biskupa a kardinála Trochtu také věřící při mši svaté od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána, hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant. Za účasti biskupa a litoměřického starosty Ladislava Chlupáče se odpoledne v 15 hodin uskuteční pietní vzpomínka u Trochtova hrobu na městském hřbitově.

Valašský rodák (*23.6.1905), pozdější litoměřický biskup a od roku 1969 na tajno vysvěcený kardinál Štěpán Trochta působil v katolické církvi v rozporuplné době. Musel překonávat ty nejtěžší překážky, byl vězněm obou totalitních režimů, o jejichž krutosti se přesvědčil na vlastní kůži.

Přesto nepřestal mít rád lidi. Pokud mu síly stačily, věnoval se mládeži, ať už jako salesián, nebo jako skautský činovník. Vedl dokonce i Ústřední duchovní radu Junáka. Ostatně leccos napovídá i jeho biskupský znak kříž vyrůstající z dvojice liliových listů silně připomíná skautský odznak. Své biskupské heslo „Práce, oběť, láska" Trochta svým životem beze zbytku naplnil…