Tradiční akci „Advent v hradu", pořádanou těsně před první adventní nedělí, tedy 29. listopadu, tentokráte zpestří výstava repliky koruny Karla IV., jejíž originál je součástí českých korunovačních klenotů. Zapůjčí ji Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, státní hrad Karlštejn.

Právě 29. listopadu uplyne 636 let od úmrtí krále Karla IV. Vystavení klenotu zdůrazní vazbu slavného panovníka k litoměřickému hradu, který vlastnil a v němž i pobýval. Na závěr dne proběhne zádušní mše za Karla IV. Stane se tak v hradní kapli, v níž se král dle dochovaných historických pramenů modlíval. Mši bude sloužit kanovník svatoštěpánské kapituly Martin Davídek.

Koruna by měla být vystavena 29. 11. od 10 do 15.30.