Z této částky doporučuje kulturní komise poskytnout 20 000 korun na provoz portálu Kam v Litoměřicích a zbytek ve výši 480 000 Kč rozdělit mezi jednotlivé subjekty.

Na základě vyplněných dotazníků byla připravena tabulka, ve které je odborem ŠKSaPP navrženo rozdělit 285 000 Kč jako paušální dotace na činnost s přihlédnutím k celkovým ročním nákladům jednotlivých subjektů, rozsahu jejich činnosti, velikosti základny, úspěšné reprezentaci města aj. a zbylá částka 195 000 byla rozdělena podle velikosti členské základny.