Školám i široké veřejnosti se tam prezentovaly firmy a školy s technickými obory. Cílem veletrhu středních škol a středních odborných učilišť z regionu je vzbudit u dětí zájem o řemeslo a techniku. Veletrh byl určený především žákům posledních ročníků základních škol, kteří stojí před rozhodnutím, jakým směrem se dále ubírat.

(ap)