Na základě návrhu litoměřického odboru dopravy a silničního hospodařství a kladného stanoviska dopravního inspektorátu schválila změny na svém posledním zasedání rada města. Podle vedoucího odboru dopravy Iva Perny je důvodem, proč udělat z některých ulic na Kocandě jednosměrky, nedostatečná šírka komunikace pro obousměrný provoz, která má být 2×3 metry.

Úpravy se dotknou území vymezeného ulicemi Daliborova, Topolčianská, U Stadionu, Na Kocandě, Alšova a Růžovka. „Předpokládám, že k realizaci dojde po prvním čtvrtletí příštího roku,“ odhaduje Ivo Perna.

Podle informací Deníku se s podobnými opatřeními počítá i v dalších částech města. „V jiných lokalitách se to osvědčuje a po změně se zde zvýší bezpečnost. Počet aut se totiž razantně zvyšuje a řidiči nebývají moc ohleduplní,“ zdůvodnil rozhodnutí člen rady Vlastimil Chovaneček.

A o kterých ulicích na sídlišti Kocanda radní rozhodli, že se v nich bude jezdit jedním směrem? Tady je malý průvodce…

Myslete si, že sedíte za volantem a můžeme si to „projet“ společně. Ze silnice I/15 v ulici Na Kocandě odbočíme do ulice Jiřího z Poděbrad. Tu ale už celou rovně neprojedeme. Od křižovatky s ulicí U Stadionu bude jednosměrná. Z druhé strany se tak do ní dostanete pouze Hálkovou.

Jednosměrnými k Alšově se tudíž stanou i Chelčického a Bratří Mrštíků. Alšova od místa, kde se napojuje na Hálkovu, bude taktéž jednosměrná. A to až po křižovatku s ulicemi Růžovka a Bratří Mrštíků. Pojedeme–li po hlavní silnici ulicí Daliborova od ulice Na Valech, mineme nejprve již zmíněnou stále obousměrnou Růžovku, nyní již jednosměrnou Hálkovu a odbočíme do Vrchlického. Tady proti sobě auto nepotkáte. Bude totiž také celá jednosměrná. Stejně jako Jungmannova a Krátká, které z Vrchlického ulice vycházejí a stejně jako ona vyúsťují na obousměrnou ulici U Stadionu, u níž pochopitelně, stejně jako u Topolčianské, k žádné změně nedojde. Obvodové ulice kolem Kocandy, jak jsme již zmínili na začátku, splňují normu pro šířku komunikace.

Argument navíc, že v uvedené lokalitě tím vzniknou další parkovací místa, jako pod Jiráskovými sady, tady platit nebude. Nevzniknou totiž šikmá státní.

„Odbor územního rozvoje města se snaží i v rámci svých možností v jiných částech Litoměřic napomoci programu revitalizace sídlišť a řešit systém parkovacích ploch. A tato řešení se mohou pochopitelně dotknout dopravy v těchto lokalitách,“ řekl Perna.

KTERÉ ULICE ČEKÁ ZMĚNA?

– část Jiřího z Poděbrad
– část Alšovy
– Bratří Mrštíků
– Chelčického
– Hálkova
– Vrchlického
– Jugmannova a Krátká