Ti, kteří si pro ně přišli je převzali z rukou primáře transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiřího Masopusta.

Odnesli si také dárky od Oblastního spolku Českého červeného kříže, který zastupovala jeho ředitelka Olga Šotnarová, a města Litoměřice, jež reprezentoval místostarosta Jaroslav Tvrdík.

K předání Janského medailí za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů došlo u příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na 14. červen.

„Důvodem k celosvětovému prosazování právě bezplatného dárcovství je snaha o maximální bezpečnost transfuzního přípravku. Dárcovství založené jen na morální motivaci, tedy dárcovství v pravém slova smyslu, snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná,“ říká ředitel Úřadu Českého červeného kříže Jiří Procházka.

Vyhlášení 14. června dnem světovým iniciovaly Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství.