„Přechodová vzdálenost z jednoho okraje vozovky na druhý se totiž blížila hranici dvaceti metrů," vysvětlil, v čem tkvěl nedostatek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jan Jakub. Řešení proto hledal společně s odborem územního rozvoje, projektantem pro dopravní stavby a zástupci litoměřického dopravního inspektorátu Policie ČR.

Po několika odložených návrzích a studiích byl konečně nalezen konsenzus dotčených stran na konkrétním dopravním řešení. Podle něho by měl ve střední části přechodu vzniknout středový ostrůvek, v části přilehlé k chodníku a autobusové zastávce vysazená plocha, která umožní zkrátit přechodovou vzdálenost přes jízdní pruhy na v současnosti normami a předpisy požadovaných maximálních šest a půl, respektive sedm metrů.

Přechodové ostrůvky nejen významně zvýší bezpečnost chodců, ale i zpřehlední dopravu. „Zároveň dochází k jednoznačnému vymezení prostoru pro pohyb vozidel, který byl v dosavadní podobě křižovatky zcela ponechán nahodilosti a individuálnímu rozhodování řidičů. Situace v křižovatce tak byla často nepřehledná a nebezpečná, zejména pro chodce překonávající dlouhý úsek, což bylo neudržitelné," poukázal na význam a smysl úprav Jan Jakub.

Investice do dopravního řešení si dle předběžných odhadů vyžádá zhruba 100 tisíc korun potřebných pro realizaci dopravního značení a dalších 104 tisíc na stavební úpravy. Realizace dopravního značení již byla zahájena, celkové dokončení navržených změn proběhne v následujících klimaticky vhodných dnech.

Eva Břeňová