Hasiči v dýchací technice museli hromadu postupně rozhrabat a za pomoci dopravníkového pásu uhlí vyskladnit ven, kde probíhalo hašení.