Veřejná licitace se v případě prodeje sedmi pozemků nacházejících se v ulici Jasanová uskuteční 21. října od 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Mírovém náměstí. „Zúčastnit se mohou pouze fyzické osoby. Měly by si přitom být vědomy faktu, že stavby typu bungalovu a jim podobné nezískají stavební povolení," upozornila Lenka Jindřichová z majetkového odboru městského úřadu.

Nejpozději do 30 minut po ukončení licitace uhradí vítěz do pokladny úřadu kauci 10 tisíc korun, kterou potvrdí vážnost svého úmyslu. Následně bude uzavřena kupní smlouva. Zároveň stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí, která obsáhne i dohodu o umístění stavby a uhradí 50 tisíc korun (+DPH). Částka souvisí s vybudováním přípojek k pozemku (voda, kanalizace, plyn) a zahrnuje i spoluúčast na vybudování komunikace, kterou město postaví v příštím roce.

Nejmenší parcela je o rozměru 689 m2, nejrozlehlejší měří 1218 m2. Vyvolávací cena bude 1.556 korun za metr čtvereční.

O tom, kdo získá do svého majetku budovu na Tyršově náměstí č.p. 263, rozhodne výsledek licitace stanovené na 11. listopad. Začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Mírovém náměstí. Minimální vyvolávací cena byla stanovena na 1 milion 300 tisíc 670 korun. Jde o kulturní památku, která byla využívána k nebytovým a administrativním účelům. Zadní částí je připojena k hradbám. Přístup k ní vede přes zahradu z Tyršova náměstí. Je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. „Nemovitost si lze prohlédnout 4. listopadu v době od 16.30 do 17.00 hodin," informovala Lenka Jindřichová.