„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Libochovicích budou zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 60 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí.

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě je z betonových trub vnitřního průměru 600 mm. Byla uvedena do provozu roku 1962 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Materiál potrubí je totiž silně zkorodovaný (místy nad 50 %) a popraskaný, v důsledku čehož vznikají kaverny.

Také kanalizační šachty potřebují rekonstrukci. V těsném souběhu vedený vodovod je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Je z 30 % inkrustovaný a poruchový, proto bude rekonstruován souběžně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 127,8 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v délce 137,4 metrů.

Součástí stavby je přepojení všech 14 stávajících domovních vodovodních přípojek a 13 domovních kanalizačních přípojek na trase, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet a napojení rekonstruovaných úseků na navazující sítě. Stavba bude realizována v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2016. Stavební práce mají začít 12. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 mil. Kč.