„Město Libochovice obdrželo od Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje výpověď z nájmu nebytových prostor v budově města, a to k 30. září 2014. K tomuto datu státní policie opustí naše prostory," sdělila libochovická starostka Jana Holá. „Jako důvod opuštění nájmu policie uvedla: Z důvodu zamýšleného navýšení policistů v teritoriu Libochovice."

„Dále policie uvedla, že chce zlepšit pracovní komfort, zlepšit sociální zařízení, cely předběžného zadržení a zabezpečit uložené zbraně," vyjmenovala libochovická starostka z policejního dopisu.

„Bylo nám sděleno, že Policie ČR využila nabídky prostor v Radovesicích, kde má možnost pronájmu služebny a toto zařízení zařídit podle všech potřebných požadavků," konstatovala Jana Holá.

Změnu místa služebny potvrdila i litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová. „Je to v jednání. Předběžně bychom jako Policie ČR opustili služebnu v Libochovicích do konce roku. Nová služebna by se měla nacházet v Radovesicích, kde jsou ekonomicky i prostorově lepší podmínky."

Podle starostky Policie ČR město Libochovice ujistila, že v žádném případě nedojde ke zhoršení součinnostech mezi policií a vedením města a věří, že „velmi dobrá spolupráce, která je v současnosti nastavena, bude zachována," uvedla Jana Holá.

„Byli jsme ujištěni při společném jednání s vedoucí územního odboru Policie ČR v Litoměřicích Helenou Pšeničkovou, že spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Libochovice bude prováděna tak jako doposud. Budou společné hlídky, noční hlídky budou mít společně službu," nastínila téma jednání Jana Holá.

„Byli jsme ujištěni, že v žádném případě nedojde k zanedbání města Libochovic, neboť nové sídlo bude o kilometr a půl dál než doposud," pokračovala libochovická starostka. „Nás jako město Libochovice samozřejmě odchod Policie ČR z města mrzí už vzhledem k tomu, že služebna policie tady byla historicky celou dobu až do současnosti."