Stejně jako v předchozích sedmnácti letech, tak i v lednu 2018 vyjdou do ulic litoměřické diecéze koledníci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Sbírky se účastní kolem šedesáti tisíc mladých koledníků a dalších dobrovolníků. Obecným záměrem sbírky je pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Tříkrálová sbírka v Litoměřicích, ilustrační foto.
Peníze z Tříkrálové sbírky zůstanou v regionu, kde je lidé věnují

„V Litoměřicích na Mírovém náměstí požehná koledníkům z farní i diecézní charity Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 3. ledna v 16 hodin. V rámci tohoto žehnání se přítomní potěší zpěvem chlapeckého pěveckého sboru Páni kluci a nebude chybět ani teplé občerstvení,“ říká Edith Vlčková z litoměřické charity.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem sbírky, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 349 405 korun. 

Tak před rokem žehnali koledníkům: 

Tříkrálová sbírkaIlustrační foto.Zdroj: Deník/Karel PechTříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v tuzemsku. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Zdroj: trikralovasbirka.cz