„Mohu potvrdit, že bylo opravdu pokáceno 15 suchých stromů v Jiráskových sadech. Jedná se o stromy na jejichž pokácení je třeba povolení ke kácení," sdělila Lenka Brožová z litoměřického odboru životního prostředí. „Kácení proběhlo na základě tohoto povolení."

Podle Brožové původně bylo povoleno pokácet 16 stromů. „U lípy ve stromořadí směrem k ulici Svojsíkova jsme nakonec provedli po dohodě se zástupcem Chráněné krajinné oblasti České středohoří pouze ořez suchých částí tak, aby zde bylo umožněno hnízdění ptactva."

„Z pohledu odboru životního prostředí bude revitalizace prováděna v souladu s projektem a zákonem o ochraně přírody a krajiny," dodala Brožová.

Rekonstrukce Jiráskových sadů proběhne podle návrhu brněnského Ateliéru zahradní a krajinářské architektury  Zdenka Sendlera. Jím předložená studie totiž zvítězila v architektonické soutěži vyhlášené nadací Proměny, která na záměr obnovy největších městských sadů v Litoměřicích poskytne 25 milionů korun. S vítězným návrhem se poté seznámila veřejnost a proběhla i setkání, na kterých se diskutovalo i o kácení některých dřevin.

Jiná situace je v Lovosicích, kde rovněž bude probíhat revitalizace parku v centru města.

Plánované kácení stromů v parku u lovosického Václavského náměstí se stane pravděpodobně předmětem sporů. Lze tak usoudit z angažovanosti ekologa Lubomíra Studničky, jehož Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice se stala účastníkem řízení.

„Odbor životního prostředí městského úřadu vydal 12. října rozhodnutí, ve kterém povolil kácení celkem 9 kusů dřevin v rámci I. etapy rekonstrukce parku," informoval vedoucí lovosického odboru František Budský. Ovšem v rámci druhé etapy by mělo dojít k pokácení dalších 8 kusů dřevin.

Kácení stromů se však nelíbí lovosické veřejnosti. Lékárník Václav Ušák se rozhodl spustit petiční akci. Tentokrát lidé mají podepisovat archy, aby se v parku v centru Lovosic u Václavského náměstí zachránily vzrostlé stromy.