Rekonstrukce se týkala 680 metrů čtverečních plochy dvora, který z obou stran lemuje dohromady 30 garážových stání pro osobní automobily. Původní povrch tvořil z velké části asfaltový recyklát a beton. Stav před rekonstrukcí neumožňoval odvodnění, a tím v prostoru vznikaly problémy s povrchovou vodou, především na podzim a v zimě.

Povrch byl nyní stržen a na jeho místě vznikla plocha z vegetačních tvárnic s propustnou spodní konstrukcí. Součástí rekonstrukce byla také oprava chodníku podél vjezdu a výjezdu z garáží, spádovaný v 3% sklonu směrem do středu komunikace. Plocha bude osvětlena dvěma lampami veřejného osvětlení. Rekonstrukce byla zcela hrazena z rozpočtu města a vyšla na asi 1,4 milionu korun.

(ik)