„Díky náročné opravě cementového mlýna jsou pravidelné zimní opravy letos rekordně dlouhé a charakterem práce unikátní - podobná výměna čela na kulovém cementovém mlýně byla zaznamenána naposledy před 17 lety,“ uvedla Milena Hucanová, manažerka externí komunikace čížkovické cementrárny Lafarge Cement.

„Technologický postup výměny čel byl limitovaný hned několika faktory. Hmotnost každého z čel dosahovala přibližně 40 tun a kvůli stísněnému prostoru mlýnice nebylo možné použít pro jakoukoliv manipulaci s čely jeřáb“, uvádí technický ředitel cementárny Jan Munčinský.

„Celý 366 tunový cementový mlýn jsme museli zdemontovat a spustit na speciální vozík na kolejové dráze, jež byl pro tento účel vyroben a sloužil pro manipulaci s čely“, doplňuje Jan Munčinský. Vyrábět začne cementárna v polovině března. Na snímku je cementový mlýn na pojízdné konstrukci - pohled na vstupní čelo