Žijete nebo pracujete v historickém centru Litoměřic? Tak pozor. V úterý 21. května tu nepoteče voda ve více než 70 číslech popisných. Odstávka se dotkne lidí z ulic Máchova, Máchovy schody, Dómské náměstí, Horní Dubina, Velká Mlýnská, Jarošova, Dómská a Vodní. Nemusíte se však bát, že byste neměli co pít nebo čím mýt nádobí. Vodu si budete moct natočit z cisterny.

Příčinou odstávky je havárie v souvislosti s jednou ze dvou velkých investic Severočeské vodárenské společnosti (SVS), které ve městě nedávno rozjela. „Havárie na vodovodním řadu souvisí s naší investiční akcí,“ potvrdil Mario Böhme z SVS. K jejímu odstranění je nutné zajistit materiál a provést vytýčení inženýrských sítí. „Předpokládaná doba odstávky je úterý od 8 do asi 14 hodin,“ doplnil mluvčí. „Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou,“ ujistila Iveta Kardianová ze Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK). Zdejší vodovodní řad je dožilý a počet poruch tu narůstá, což podle Böhmeho potvrzuje i tato provozní havárie.

Vedle řady domácností nepoteče voda také na celém Dómském náměstí, odstávka se tak dotkne kolem 40 duchovních včetně biskupa i zaměstnanců jeho úřadu a dalších lidí v rezidenci, proboštství i kanovnických domcích. „Víme o tom z oznámení, jsme na to připraveni,“ ujistil mluvčí biskupství Dominik Faustus.

Další investiční akci v Litoměřicích SVS nedávno spustila v ulici Březinova cesta. „I zde se jedná o špatný technický stav potrubí s narůstajícím počtem poruch způsobených korozí potrubí,“ přiblížil Böhme s tím, že tu dochází k perforacím stěn potrubí a projevují se netěsnosti spojů. SčVK zatím neavizují, že by k nějaké odstávce mělo kvůli stavebním pracím dojít také tady. „Ale v rámci každé akce může nastat neočekávaná situace v podobě provozní havárie. To nelze předvídat,“ konstatoval mluvčí SVS.

Ovlivní skoro 200 lidí

Havárie provází rekonstrukce vodovodu a kanalizace pro téměř 200 napojených obyvatel v oblasti starých Litoměřic. Vodovod z litiny v Horní Dubině byl uveden do provozu v roce 1954. Litinový řad v ulici Máchova pochází dokonce z roku 1935. Kanalizaci tu postavili v roce 1919 v hloubce do dvou metrů. Měří 195,5 metru, vodovod 197,5 metru. „Stoka vykazuje deformaci, posun zdiva, místy s vypadlými kusy zdiva a vymletými spáry,“ konstatoval Jiří Hladík z SVS s tím, že některé úseky nebylo možné kamerou vůbec projet a prohlíželi ji jen s pomocí zoom kamery.

Stavba probíhá otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude uloženo do společného výkopu. Rekonstrukce probíhá po úsecích, vodovodní řady budou odstaveny a zásobování objektů pitnou vodou je běžně zajištěno provizorním vodovodem, který vede po povrchu a je napojený provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

V ulici Březinova cesta dělníci mění téměř 500 metrů vodovodu pro 150 napojených obyvatel. Také tuto stavbu provádí otevřeným výkopem. Rekonstruovaný řad je při opravě odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou zajišťuje provizorní povrchový vodovod.

Stavby začaly ve druhé polovině března a mají být hotové nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tedy do 21. srpna. Jde o dvě ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde jich SVS pro rok 2019 naplánovala 23 celkem za 234,1 milionu korun bez DPH.