„Nyní na kostele probíhá generální oprava střechy a krovů, která byla plánována už asi deset let. Žádali jsme o finanční pomoc stát, kraj i město a ani v jednom případě nám bohužel nebylo vyhověno. Opravy kostela potrvají minimálně do konce roku, jeho chod ale zatím zůstane nezměněn. Probíhají tak bohoslužby v neděli i ve všední dny, ale také křty a poslední rozloučení se zemřelými," uvedl dojíždějící duchovní správce Adrian Zemek.

Farnost v Bohušovicích organizačně spadá do litoměřického vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Po třicetileté válce byla farnost začleněna ke Strahovskému klášteru. Ten je nyní hlavním organizátorem oprav kostela. Od roku 1715 již byly vedeny matriky a fara byla obsazena samostatným duchovním správcem.

Kvůli efektivitě duchovní správy byl vytvořen farní obvod farnosti Doksany, do něhož spadá i farnost v Bohušovicích. Farnost v Doksanech je domovskou farností Adriana Zemka, který se tak stal dojíždějícím duchovním správcem i v Bohušovicích.