O bezúplatný převod většiny z více než sedmdesátihektarového památkově chráněného zámeckého parku požádalo ÚZSVM vedení obce. „Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem plánuje jeho revitalizaci. ÚZSVM ve veřejném zájmu majetek převedl," uvedli zástupci úřadu, který spravuje majetek státu.

Převedená plocha se nachází v oplocené západní části zámeckého areálu mezi Mlýnským potokem a západní ohradní zdí. „Park o celkové rozloze 70 994 metrů čtverečních je cenný z hlediska estetického, uměleckého a dendrologického. Nachází se v něm pestrá skladba domácích a introdukovaných, tedy úmyslně zavlečených nepůvodních druhů dřevin a jejich okrasných kultivarů,“ upozornil ÚZSVM. Jeho litoměřické pracoviště v minulosti převzalo bývalý zámek Doksany včetně parku právě od Národního památkového ústavu.

Park je ohraničen zdí s branou a brankami, na západě ji doplňuje vyhlídkový altánek se schodištěm z roku 1839. Součástí parku je také velký barokní bazén, na samém okraji parku se nachází bývalá štěpnice a také zde stojí bývalá hájovna ve špatném technickém stavu.

Podle informací ÚZSVM hodlá obec ve spolupráci s památkovým ústavem a za pomoci dotací zdejší stavby rekonstruovat a zároveň obnovit a celkově udržovat památkově chráněný park. Ten je u veřejnosti oblíbený k relaxaci, v budoucnu by se tam mohly konat také kulturní akce.

„ÚZSVM převodem také ušetří peníze, které dosud vydával na údržbu tohoto rozsáhlého parku. Náklady za sekání trávy, sběr listí a větví byly od roku 2020 vyčísleny na téměř jeden milion korun,“ vypočítal úřad.

V parku se nachází letité dřeviny, které vyžadují odborné ošetření a prořez. S dalšími náklady je třeba počítat u staveb, které se v zámeckém areálu nacházejí.