Dva pozemky sousedící s obecním hřbitovem převedl obci Horní Beřkovice zdarma Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Místo posledního odpočinku se díky tomu má dočkat brzkého rozšíření a nových úprav. 

„Větší z převedených pozemků s rozlohu 10 430 metrů čtverečních navazuje na stávající beřkovický hřbitov. Nachází se na něm bývalý ústavní hřbitov a byli zde do roku 1972 pohřbíváni pacienti místní psychiatrické nemocnice. Hrobová místa jsou od té doby neudržovaná a pozemek je zarostlý náletovými dřevinami,“ uvedli zástupci ÚZSVM. „Druhý pozemek o výměře 87 metrů čtverečních je také zarostlý zelení a obklopený pozemky v majetku obce," dodal úřad.

Bezúplatný převod umožní Horním Beřkovicím propojit současný a historický hřbitov a ten upravit do důstojného stavu. ÚZSVM původně tyto pozemky převzal jako nepotřebný majetek Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.