Vjezd do Palachovy a Sovovy ulice tento týden značky řidičům ještě nepovolí. Ač jsou práce na první etapě rozsáhlé rekonstrukce ulice téměř u konce, z auta si novou podobu ulice prohlédnete až v pondělí 6. listopadu. „V ulici jsou drobné nedodělky a chybí vodorovné dopravní značení,“ říká vedoucí odboru územního rozvoje v Litoměřicích Venuše Brunclíková.

Město vyzvalo zhotovitele stavby, jímž je společnost Eurovia, k urychlenému dokončení, to ale nebylo možné provést kvůli deštivému počasí. Na silnici totiž nejdou vyznačit pruhy. „Zhotovitel požádal o prodloužení uzavírky do neděle 5. listopadu,“ dodává Brunclíková. Prodloužení uzavírky platí tím pádem i pro autobusy, které budou do neděle jezdit po stávající objízdné trase v ulicích Osvobození a Liberecká.

Palachovu ulici město začalo rekonstruovat letos v dubnu. První dvě ze tří fází na zmodernizování frekventované spojky v litoměřickém centru se týkaly úseku od ulice Na Valech přes Sovovu ulici kolem Kina Máj až po křižovatku ulic Tolstého a Palackého.

„Rekonstrukcí prošly chodníky podél domů a bezbariérový přístup z Palachovy ulice pokračuje až k hornímu vlakovému nádraží, snadný přístup handicapovaným umožní i autobusové zastávky v jižní části ulice,“ uvedla referentka komunikace města Anna Hrochová.

Změny doznalo i veřejné osvětlení a nově jsou nasvícena místa pro přechod chodců.

Zásadní novinkou má být zprůjezdnění dříve uzavřené propojovací komunikace kolem kina jednosměrně z ulice Osvobození. Průjezdu tu léta bránil natažený plot s řetězem.

Celkově bude v ulici po rekonstrukci 148 parkovacích míst, dvě místa pro invalidy a pět případných rezervních stání.

Třetí etapa skončí v polovině příštího roku a výsledkem má být moderní bezpečný bulvár s dostatkem míst pro parkování a zelení. Projekt naopak nepočítá s pruhem pro cyklisty, po němž volala řada Litoměřičanů a který by posloužil bezpečnému průjezdu cyklistů mířících z kopců Českého středohoří k Labské cyklostezce. Pruh by byl na úkor parkovacích stání nebo chodníků.

„Požadavek na cyklopruhy jsme měli, ale od policie přišlo vždy stanovisko, že by musely být na úkor plochy pro parkování. Pokud se ale v budoucnu odvážíme tato stání zrušit, pruhy pro cyklisty mohou vzniknout,“ prohlásil už v minulosti místostarosta Litoměřic Karel Krejza.