Opravě dlouhá léta bránily spory o určení vlastníka, až se majitelem stavby stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který rekonstruovanou zeď u Úštěckého potoka v uplynulých dnech oficiálně zkolaudoval.

Úřad státu ve věcech majetkových do oprav investoval bezmála 50 milionů korun.

„Vážíme si spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, díky které se podařilo provést rekonstrukci v perfektní kvalitě a navíc za velmi krátkou dobu. Opravenou zeď oceňují i občané a návštěvníci našeho města,“ uvedl starosta města Úštěk Jan Mazíni.

Opravené nádraží v Hoštce
Nádraží v Hoštce je v novém, Správa železnic dokončila jeho opravu

Kolaudace proběhla za účasti zástupců města Úštěk, Povodí Ohře, Speciálního stavebního úřadu, Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Městského úřadu Litoměřice a zástupců dodavatelské stavební firmy a technického dozoru stavebníka.

Opěrnou zeď získal ÚZSVM na základě opatření Ministerstva financí v roce 2015, kdy dříve nebylo jasné, komu tato nemovitost patří. ÚZSVM následně začal připravovat její rekonstrukci. Před samotným zahájením prací bylo nutné učinit celou řadu kroků, jako například přeložení sítě elektronických komunikací.

Rekonstrukce začala v květnu roku 2020 a trvala zhruba za rok.