Zastupitelé se na tom jednomyslně shodli při posledním zasedání. Zároveň nesouhlasí ani s jakýmkoliv jiným případným řešením, kdy by na území města došlo k výstavbě silnice I. třídy.

Pavla Renkerová působí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde se specializuje na ochranu životního prostředí.
Chemička: Přeložka silnice může otevřít i cestu k transportu toxických materiálů

Starostu zastupitelstvo dále pověřilo, aby vyjádření zaslal společnosti PUDIS, která na objednávku Ředitelství silnic a dálnic vyhledávací studii zpracovala. Studie počítala s přeložkou stávající silnice I/9 z Liběchova do Dubé mimo jiné i přes katastr města Úštěk. Místní obyvatelé plány ŘSD ostře odmítli.