Do konce roku přibudou další dva bezpečností kamerové body, a to na úštěckém Českolipském předměstí a na Sídlišti pionýrů. Kamery přispějí k zajištění bezpečnosti občanů a k ochraně jejich majetku.

Kamerový systém slouží jednak jako preventivní opatření, například proti těm, kteří by chtěli způsobit škodu na cizím majetku. A pokud dojde ke škodě, záznam vyhodnotí policisté. Nikdo jiný nemá do systému přístup.