Litoměřické „káčko", které již působí v Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí a v Litoměřicích, tak brzy své služby rozšíří i o tuto oblast s 2,8 tisíci obyvatel.

„Našemu fungování v Úštěku již nic nebrání, jsme připraveni. Čekáme jen na podepsání smlouvy s městem," sdělila vedoucí litoměřického K-centra Kateřina Stibalová. „Káčko působí pod červeným křížem. Domluvili jsme se předběžně na jakési dohodě. Podle ní bude K-centrum  po zkušební dobu půl roku mapovat „drogovou scénu". I my tak budeme mít v tomto směru lepší přehled," vysvětlil starosta Úštěku Pavel Kundrát.

Ten dodal, že drogovou problematiku v Úštěku rozhodně vnímá. „Už se to vyskytuje i na základní škole," dodal starosta.

„Drogovou problematiku 
v Úštěku zaznamenáváme delší dobu. Podněty pro rozšíření naší činnosti do těchto míst zde byly již dříve, a to jak od občanů, tak od samotných uživatelů," upozornila vedoucí kontaktního centra Kateřina Stibalová.

Podle jejích slov centrum v současnosti eviduje několik uživatelů, kteří dojíždějí do Litoměřic na tak zvaný výměnný program, tedy na výměnu použitého materiálu potřebného na aplikaci drog.

„I samotná policie nám několikrát hlásila nález použitých injekčních stříkaček. A právě toto je jedním z bodů budoucí služby K-centra Úštěku. Terénní pracovníci budou do města dojíždět nejen kvůli kontaktu drogově závislých a jejich monitoringu, ale také z důvodu sběru použitého injekčního materiálu. Ten může být zdrojem infekčních onemocnění, jako je žloutenka či virus HIV.

„Veškerý použitý injekční materiál, který bude z oběhu stažen, bude bezpečně zlikvidován ve spalovně v Městské nemocnici v Litoměřicích. Tím pádem bude nižší riziko šíření přenosných chorob nebo poranění se o injekční stříkačku," vysvětlila vedoucí kontaktního centra.

To na Litoměřicku pomáhá snižovat negativní dopady užívání drog na společnost i zdraví uživatelů již od roku 1998. V minulém roce přitom pracovníci
terénního programu stáhli 
z oběhu 9 075 použitých stříkaček, které by jinak s největší pravděpodobností  skončily na ulici. Kontaktní centrum působí také preventivně. Za rok 2012 rozdali pracovníci 
terénního programu celkem
3 735 informačních letáků.