Jak na pondělním veřejném projednávání přiblížil starosta Úštěka Jan Mazíni, kromě obyvatel dotčené ulice se uzavírka bude týkat především lidí z Tetčiněvse, Rochova a Vědlic. Ti budou muset při svých cestách do Úštěka využívat objízdnou trasu přes obec Liběšice a dále po silnici I/15. Starosta také vysvětlil, že rekonstrukci sítí nebylo z technických důvodů možné provést souběžně s nedávnou opravou nábřežní zdi Úštěckého potoka, která v Údolní ulici probíhala do minulého roku. „Předpoklad je takový, že práce budou zahájeny v pondělí 2. května a potrvají do konce letošního listopadu až prosince,“ nastínil starosta termín uzavírky.

Mapa s vyznačeným úsekem uzavírky v Údolní ulici v Úštěku.Mapa s vyznačeným úsekem uzavírky v Údolní ulici v Úštěku.Zdroj: mapy.czPráce budou rozděleny do dvou etap, přičemž každá z nich zahrne jinou část ulice. Konkrétní dopravní opatření, která budou stavbu doprovázet, se v současné době ještě projednávají.
Ulice by pro osobní vozy obyvatel Údolní měla být přístupná z Podskalské ulice, vždy v závislosti na tom, v jakém úseku budou práce probíhat. Silnice v úseku Údolní ulice bude neprůjezdná také pro linkové autobusy. Předpoklad je takový, že linka 635 pojede po objízdné trase z Drahobuzi přes Liběšice do Úštěka a pro obsluhu místních částí v úseku Vědlice - Tetčiněves bude zavedena náhradní doprava.

Poměrně dlouhá doba, po kterou bude ulice uzavřená, je podle Pavla Otta z investičního a majetkového odboru městského úřadu dána tím, že rekonstrukce zahrne veškeré inženýrské sítě. Kromě kanalizace a plynovodu se dotkne také výměny vodovodu a zahrne uložení kabelů nízkého napětí do země. Částečně tam bude probíhat i rekonstrukce veřejného osvětlení. „Problém je v tom, že to nejsou jen investice města. To bude zajišťovat pouze kanalizaci a plynovod,“ objasnil s tím, že vodovod si po své ose řeší Severočeská vodárenská společnost a elektřinu společnost ČEZ.

Průchod mezi ulicemi Podskalská a 1. Máje bude brzy dokončený. Město hledá pro novou uličku název.
V Úštěku obnovují dávno zaniklou uličku. Bude patřit mezi nejužší v republice

Jako první přijde na řadu kanalizace, následně bude položené vedení plynovodu, poté vodovod a nakonec elektřina. V části ulice se práce budou týkat pouze kanalizace. „Není technicky možné vytvořit jeden sdružený výkop, protože sítě se v průběhu té ulice kříží a v některých místech je vzdálenost mezi nimi až pět metrů. Ten výkop by proto musel být velmi široký,“ vysvětil Ott.

Dodavatelská firma, která bude pracovat na kanalizaci, bude začínat po asi padesátimetrových úsecích směrem od garáží. Výkopy bude po dokončení prací ihned zasypávat, takže se místní obyvatelé většinou brzy ráno a večer budou moci auty dostat ke svým domům. Přes den se ale na staveništi bude pohybovat těžká technika. V případě potřeby bude průjezd umožněn integrovanému záchrannému systému.