Tento týden platila bdělost hlavně pro Loubní potok, na kterém se měří stav u bývalé firmy Kovos, podobné měření je i pro Úštěcký potok nedaleko restaurace Na Růžku. Na městském úřadu jednou zasedala protipovodňová komise, která rozhodla o poskytnutí písku a pytlů jedné domácnosti pro případnou ochranu domu před vysokou vodou.

Živel naposled postihl Úštěk v srpnu 2015, kdy přišly několikadenní přívalové deště, Úštěcký potok se rozlil nejen ve městě kolem sídliště, ale také v místní části Tetčiněves.

„Vlivem zvýšené hladiny v tomto potoce se vzdouvala voda i v jeho přítocích. Proto Červený potok zaplavil celou nivu ve spodní části města. Snažíme se realizovat protipovodňové opatření pro místní části Tetčiněves a Lhota a zabránit tomu, aby se dešťové srážky nerozlévaly po obci, ale byly svedeny do potoka. Na obě akce je již připravena projektová dokumentace," říká Pavel Kundrát, starosta města.

Čtěte také zde: FOTO: Prase přilétlo z radnice. Masopust v Úštěku nalákal tisíce lidí

Řada vodotečí v podhůří Českého středohoří je zanedbaná a zanešená, proto je třeba je vyčistit a zprovoznit. Mezi protipovodňová opatření připravovaná městem patří zlepšení průtoku vody v Červeném potoce, který sbírá vodu z rybníku Chmelař a je zanešený vlivem každoročního vypouštění vodní nádrže. K jeho vyčištění by mělo dojít letos.

Pro obyvatele bydlící v Údolní ulici je důležité, že se postoupilo v přípravě rekonstrukce opěrné zdi v Úštěckém potoce, kde se dlouhá léta řešil problém s určením vlastníka.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už vysoutěžil zpracovatele projektu a jeho pracovníci se včera spolu s památkáři a zástupci stavebního úřadu na místě seznamovali s dotčenou lokalitou. Věřím, že rekonstrukce začne už v příštím roce a mohla by být do roka hotová. Předběžně bylo dohodnuto, že v této ulici bude zachován omezený provoz. Týká se to především autobusové dopravy, jejíž objízdná trasa by si vyžádala zvýšené náklady o zhruba 800 tisíc korun," doplnil starosta.