Slavnost zahájila ředitelka školy Renata Opočenská. Na úvod zazněla školní hymna, kterou nazpívali žáci na začátku letošního roku. Následovaly krátké projevy, které připomněly historii školy.

„Naše škola byla v době svého otevření velmi honosná, dávala dostatek prostoru pro vzdělávání a vznikla i díky dobrému spolužití většiny obyvatel města. Od té doby prošla několika rekonstrukcemi a modernizacemi a dnes znovu splňuje požadavky na moderní výuku, a to i díky našemu zřizovateli, práci pedagogického sboru. Věřím, že nalezneme podporu u města a dalších partnerů i v budoucnu, aby naše stará, ale mladistvě vyhlížející dáma dělala městu jen radost. Mně udělala radost Anežka Řeháková z 5. třídy, která při debatě, jak by se naše škola mohla jmenovat, zcela spontánně vyhrkla – Klárka. Budiž, hodně dalších úspěšných let, Klárko," uvedla po přivítání všech přítomných ředitelka školy Opočenská.

Úštěcká Klárka slaví 120. narozeniny

Mezníky v historii školy a samotného města na konci 19. a na začátku 20. století a také osobnost Aloise Klára, jehož jméno dnes škola nese, připomněl starosta Úštěka Pavel Kundrát. Přislíbil, že město postupnými kroky napraví handicap vzniklý věkem objektu.

V plánu jsou opravy a úpravy učeben a dalších částí školy. Při projevech padla řada jmen osobností, které se podílely na životě školy. Mezi hosty přišla i Anna Bajerová, jedna z prvních poválečných ředitelek školy, která letos oslavila 90. narozeniny. Ze současných spolupracovníků školy byl odměněn květinou a diplomem Zdeněk Růžička, který vede zdejší pobočku ZUŠ a vychovává v žácích lásku k hudbě.

Úštěcká Klárka slaví 120. narozeniny

Bývalý kronikář města Bohuslav Košťál připomněl, že jubilující škola byla původně německá a ve městě byly i další menší školy. Slavnostní ráno bylo ukončeno vyvěšením nové školního praporu, sfouknutím svíček na dortu a prvním symbolickým zazvoněním na klasickém zvonu.

Dnes má ZŠ Aloise Klára v Úštěku deset tříd a provozuje i Dům dětí a mládeže. Žáci mají v malém městečku dost příležitostí k všestrannému vzdělávání a harmonickému rozvoji. Zájemci se o tom můžou přesvědčit při aktivitách během celého roku. Úterní setkání nebylo poslední vzpomínkou na toto jubileum školy. Dnes proběhly oslavy sportem, v prosinci pořádá škola den otevřených dveří s vánoční výstavou a výstavou současných a historických dokumentů a prací žáků. Oslavy ukončí tradiční školní akademie.