Když testoval svůj padák poprvé, zachránila ho kupa sena. Ovšem skok z Eiffelovy věže v roce 1912 už rodák ze Štětí Franz Reichelt nepřežil. Vynálezce původem z Litoměřicka tak svou práci dokončit nestihl.

Franz Reichelt se narodil roku 1879 ve Štětí do chudých poměrů. O jeho dětství a mládí se toho příliš neví. Snad jen to, že se vyučil krejčím a v roce 1900 se odstěhoval do Paříže, kde si otevřel krejčovství. Nějakou dobu dokonce šil pro pařížskou operu. V roce 1911 získal občanství a jméno si pofrancouzštil na Francois.

Počátek letectví na přelomu 19. a 20. století provázelo množství nehod a aviatici volali po spolehlivém padáku. Krejčího Reichelta tato problematika zaujala natolik, že se vrhl do tvorby padáku vlastní konstrukce. V raném stádiu testoval na figurínách jakási skládací křídla, a to úspěšně. Při pádu z pátého patra domu, kde bydlel, se figuríny jen lehce dotkly země.

Konstrukce však byla pro reálné použití příliš těžká, vážila téměř 70 kilogramů. Není proto překvapivé, že když se pokoušel padák nabídnout letecké organizaci La Ligue aérienne, tak jej odmítla.

V roce 1911 nabídl jistý plukovník částku 10 tisíc franků za padák pro piloty, který bude lehčí než 25 kilogramů. Franz se znovu pustil do práce. Po několika pokusech se mu sice podařilo dosáhnout požadovaných parametrů, ovšem pokusné figuríny vždy dopadly tvrdě na zem. Nakonec se rozhodl vyzkoušet pokus sám na sobě. Na podzim roku 1911 skočil z výšky osmi až deseti metrů a před vážným úrazem ho zachránila jen hromada slámy. Selhání připisoval malé výšce ze které pokusy prováděl, takže byl nadšený, když po několika žádostech dostal povolení ke zkoušce padáku skokem z Eiffelovy věže.

OMOTAL SE KOLEM TĚLA

Osudným dnem se stala neděle 4. února 1912. V 7 hodin ráno vystoupal vynálezce do výšky 57 metrů k prvnímu patru věže. Po chvilkovém zaváhání se statečně vrhl do hlubiny. Jeho padák, který se zdál napůl otevřený, se kolem něj omotal a začal se vzdouvat až na poslední chvíli. V té době už bylo příliš pozdě na to, aby dokázal zabránit nárazu na zmrzlou půdu. Franz Reichelt pád nepřežil.

Další den byly noviny plné popisu Reicheltova „tragického experimentu“ a filmový záznam pokusu dostaly všechny zpravodajské organizacemi. Smutným na celé události je fakt, že dva dny před Reicheltovým pokusem uskutečnil F. R. Law úspěšný pokus seskoku padákem z vyhlídkové plošiny Sochy Svobody.

Martin Krch