Právě toto místo označili obyvatelé za nejvíce znečištěné po výzvě uveřejněné v Radničním zpravodaji.

Využito bude výluky, která na železniční trati proběhne ve dnech 17. až 21. března. Proto nemůže úklid proběhnout v sobotu, jak bylo původně plánováno. „Každopádně chod úřadu nebude v pátek nikterak omezen," ujistil tajemník úřadu Karel Chovanec. „Zaměstnanci úřadu a vedení města chtějí jít lidem příkladem. Zdravé město Litoměřice totiž připravuje velký jarní úklid, do kterého se tentokráte mohou aktivně zapojit i sami občané. Stane se tak v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko", která proběhne v sobotu 17. května," uvedla Eva Břeňová, mluvčí radnice.

Pro tuto úklidovou akci vybrala komise životního prostředí na základě podnětů občanů následující lokality:

• Střelecký ostrov a trať kolem dolního nádraží (u Penny marketu)

• Plešivecká ulice (prostor louky před veterinární klinikou)

• Kamýcká ulice

• Michalovická ulice směrem na Radobýl

• Prostor u schodiště mezi kasárnami u Zahrady Čech a bývalým dolním nádražím

„Předem děkuji všem, kteří nás podpoří. Věřím, že lidé, kterým život v našem městě není lhostejný, se připojí a pomohou zmíněné oblasti uklidit," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Jedná se o dopolední akci, kdy bude na každém z uvedených míst přistaven kontejner a koordinátor, který poskytne bližší informace, pytle, nářadí a rukavice.

„Přesná místa srazu, hodiny, jména koordinátorů najdete a další informace budou zveřejněny před akcí na webu zdravemesto.litomerice.cz. Jako poděkování těm, kteří se úklidu zúčastní, je připravena tombola se zajímavými cenami," dodala za organizátory Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice.