Podle roudnického starosty Vladimíra Urbana takto radikální zásah do systému dostupnosti lékařské péče by se závažným způsobem dotkl nejen občanů města s jeho téměř 14 tisíci obyvateli, ale i celého regionu Podřipska, kde v dalších 33 obcích žije více než 30 tisíc lidí.

„Zhorší se dostupnost potřebné zdravotní péče, protože dojíždění do nemocnic v okolních městech bude značně náročné finančně i časově. Nejcitelněji tato skutečnost zasáhne především nejzranitelnější skupiny lidí – tedy seniory, rodiny s malými dětmi a zdravotně postižené," upozornil roudnický starosta Urban.

„Nemocnice v Roudnici nad Labem existuje již 137 let a mezi službami na podporu ochrany a rozvoje zdraví občanů města i regionu má nezastupitelnou roli.  Plní rovněž úlohu významného regionálního zaměstnavatele, pro kterého v současnosti pracuje přes 350 lidí," zmínil starosta Urban.

„Vedení města Roudnice nad Labem samozřejmě není lhostejné, co se s nemocnicí stane.  Situací se v těchto dnech intenzivně zabýváme a navazujeme na kroky (viz níže), které jsem na podporu zachování špitálu v současném stavu podnikl v uplynulých měsících," doplnil Urban.

31. 1. 2012 přijalo Severočeské sdružení obcí usnesení, kterým podporuje zachování současného rozsahu zdravotní péče a 24.5.2012 po osobním jednání na radnici předáno starostou řediteli nemocnice jako vyjádření podpory města
23. 5. 2012 přijala městská rada usnesení, ve kterém vyjadřuje podporu zachování nemocnice
14. 6. 2012 proběhla valná hromada Svazku obcí Podřipska
18. 6. 2012 pozval starosta vedení nemocnice na Klub starostů, který se konal 22. 6. 2012 v Hoštce, aby zde přednesli informace o problémech se zachováním lékařské péče v Podřipské nemocnici. Klub starostů vyjádřil podporu zachování péče
18. 6. 2012 vedení města společně s vedením nemocnice jednalo o zachování nemocnice na pobočce VZP v Ústí nad Labem


V Senátu bude veřejné slyšení

O Podřipské nemocnici bude veřejné slyšení s veřejností v Senátu. To bylo svoláno na 19. listopadu od 10 hodin do Zaháňského salonku v budově Senátu v Praze. „Jako senátor budu na půdě Senátu apelovat na zachování zdravotní péče na Roudnicku v současném rozsahu. Například vystoupím s projevem na veřejném slyšení," sdělil Hassan Mezian. „Jako lékař jsem se zúčastnil páteční konference České lékařské komory, kde pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví poprvé informovalo o plánech," dodal senátor Mezian.