Litoměřický městský úřad odebral sedm slepic a jednoho kohouta chovatelce kvůli opakovanému porušování povinností plynoucích ze zákona na ochranu zvířat. 

„Opakovaného týrání se žena dopouštěla tím, že chovala drůbež v nevhodných podmínkách a zvířata také neměla k dispozici krmení. Sedm slepic a jeden kohout byli chováni v menším chlívku, do kterého dopadalo velmi málo denního světla. Neměli k dispozici hřady, hnízda ani nastlané prostory. Na povrchu byla sešlapána vrstva trusu a hlíny, celé prostory byly velmi špinavé a bez vhodné podestýlky,“ upozornili pracovníci ÚZSVM s tím, že zvířata neměla k dispozici žádné zrní. „Slepice byly celkově v horší kondici a částečně bez peří,“ dokreslili smutný obraz.

Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích, do jehož majetku drůbež připadla, ji dal do dočasné péče útulku Česká společnost přátel zvířat v Řepnicích. „Útulek sám požádal ÚZSVM o darování drůbeže do jejich majetku a ta si již užívá volného výběhu na místním trávníku,“ doplnili zástupci úřadu, spravujícího majetek státu.

O případu s neveselým začátkem a o něco lepším koncem informoval ÚZSVM ve středu 6. září. Jen několik dní poté, co převyprávěl příběh tříleté kočičky Vinnie. I ji musely před chovatelkou zachránit úřady, i ona se s ostatními tísnila v uzavřeném prostoru, bez vody a v nepořádku provizorní množírny. Vinnie si později ve stejném útulku vybral nový majitel.