Přístup do útrob stavby není možný, vnitřek je částečně zasypaný. “Vstup je zakryt betonovými deskami a z větší části překryt zásypem zeminy. Šachtice nouzového výlezu je poškozená, částečně zborcená, bez zákrytového poklopu,“ popsal stav úřad. Pozemek s úkrytem je však ve vlastnictví třetí osoby.