„Ještě není po povodních. Koupání v zaplavených oblastech vůbec nepřipadá v úvahu. Voda v pořádku není a bude trvat, než se spraví," varoval ředitel Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem Josef Trmal. Největší je riziko kožních infekcí. Další možností nákazy je požití vody při koupání.

„Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod. Může to být například bacilární úplavice a žloutenka typu A. Voda může být kontaminovaná také výkaly zvířat, kde hrozí infekce leptospirózy či tularémie. Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží – oděrkami a záděrami," upozornil hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta. „Některé nákazy se do těla dostanou dokonce oční spojivkou. V tom nelze experimentovat," dodal Trmal.

Podle majitele pláže u přírodního koupaliště v Píšťanech by se voda v jezeře mohla vyčistit přibližně do týdne. „Příroda si poradí sama. Po povodních vodu vyčistí prameny,  které do jezera vtékají. Tak to je každou povodeň," připomněl majitel Miroslav Cink.

Podle něj je velice pravděpodobné, že se na jezeře objeví také sinice. Čištění vody skalicí modrou však zatím neplánuje. Chybí mu prý peníze. „Vždy jsem to dělal z větší části na své náklady. Od krajských hejtmanů Jiřího Šulce a Jany Vaňhové mi bylo k tomuto účelu přislíbeno 50 tisíc korun. Nic jsem však nedostal. A ze svého už to financovat nechci. Teď řeším hlavně milionové škody po povodních, které voda napá-chala na mém majetku," vysvětlil Cink.

S koupáním na pískovně 
v Píšťanech to proto v nejbližších dnech nevypadá nejlépe. Riziko nákazy je velké. „Bohužel jsem zjistil, že 
i přes opětovná varování jsou tací, kteří si riziko infekcí zřejmě neuvědomují a upozornění nerespektují. Musí však potom počítat se všemi možnými důsledky," připomněl hygienik Josef Trmal.


Jaké hrozí nákazy

Po záplavách hrozí několik nákaz z kontaminované vody. Mezi ně patří:
- salmonela
- bacilární úplavice
- hepatitida typu A
- leptospiróza
V případě výskytu jakéhokoliv onemocnění je nutné navštívit lékaře. (zdroj: Nemocnice Na Bulovce)