„Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO), respektive členové společného česko-polského týmu, který projekt připravují, v naší obci několikrát byli a na veřejných zasedáních zastupitele a občany o svém záměru podrobně informovali. Protože ne každý měl možnost se těchto jednání zúčastnit, využíváme ještě tohoto způsobu, abychom získali co nejucelenější podklad pro jednání zastupitelstva 23. září, jež se bude k návrhu projektu vyjadřovat,“ uvedla místostarostka Čížkovic Andrea Skružná.

Nový zákon má přinést revoluční změny v nakládání s odpady a hlavně v likvidaci směsného komunálního odpadu. Nová legislativa počítá s tím, že by v roce 2035 bylo možné skládkování pouze deseti procent komunálního odpadu. Cílem je omezit počet skládek a podpořit likvidaci odpadu ve spalovnách.

Skládka měst a obcí ve vytěženém lomu v katastru Čížkovic funguje od roku 1994. SONO nechtělo čekat, až bude dokončen zdlouhavý proces schvalování zákona a samo se začalo na změnu připravovat. Ukončit ukládání odpadu do země nebude žádná maličkost, až dosud se na skládku SONO ročně ukládalo zhruba 45 tisíc tun směsného komunálního odpadu, 25 až 30 tisíc tun inertního odpadu a až 10 tisíc tun rostlinného materiálu ke kompostování. „Chceme se vyhnout výraznému zvyšování nákladů, proto jsme začali hledat možnosti, jak směsný komunální odpad likvidovat přímo v regionu bez nutnosti dopravovat ho do spaloven,“vysvětlil předseda SONO Petr Medáček.

„Dnes u nás činí poplatek za uložení tuny komunálního odpadu 500 korun, v západní Evropě se za likvidaci platí zhruba 100 eur. K takové sumě se může v budoucnu dopracovat likvidace odpadu i v Česku,“ podotkl.

Inspirace v Polsku

Sdružení se inspirovalo polskou Ilawou, kde je v provozu mechanicko – biologická úpravna. „Ta dokáže v uzavřeném prostoru v odpadu tepelně zlikvidovat veškerý mikroorganismus a tedy i zápach a poté vytřídit jeho složky do devíti frakcí pro recyklaci a biologickou část ke spalování,“ dodal Medáček. Zjednodušeně řečeno, objem komunálního odpadu se nejdříve zmenší, pak se vytřídí a zbytek se spálí.

Výstavba linky má podporu čížkovické cementárny, která jí může dodávat kumulované odpadové teplo a sama spalovat vyseparovanou a upravenou biologickou část odpadu. Ta podle odhadů činí nejméně 35% směsného komunálního odpadu.

Přípravný tým projektu hodlá u polského partnera provést zkoušku vytřídění vzorku 500 tun směsného odpadu z domácností v litoměřickém okrese. „Vyvézt takové množství odpadu jen na zkoušku a pak ho zase dovézt není jednoduché. Zkouška si žádá přísné schvalovací řízení, na které jsme připravovali podklady celé dva roky. Nyní je žádost na polském ministerstvu životního prostředí, po odsouhlasení se k němu vyjádří česká strana,“ řekl Medáček.

Po procesu se objem odpadu výrazně sníží a domů se ho vrátí zhruba 200 tun. Biologickou část chce pak SONO spálit v cementárně a vyhodnotit dosažené parametry, a to i z pohledu obsahu spalin. „Našim cílem je zavést v regionu technologii, která řeší elegantně problém s odpady, získala ocenění ve světě a nezhoršuje životní prostředí obyvatel. Pokud bude mezi obyvateli zájem, jsme připraveni zajistit exkurzi v provozu u polského partnera,“ dodal Medáček.