Dřevo na opravu totiž bude plaveno po Labi a máčeno v rybníku po dobu téměř tří měsíců, což je postup, který se v dnešní době používá zcela výjimečně a pouze při opravách památek. Zajímavostí je také fakt, že k takto významnému procesu dochází zrovna letos, kdy Litoměřice slaví 800 let od svého založení.

Krov Kalichu pochází z roku 1834, věžička dokonce z roku 1569. Odborníci, kteří stav krovů posuzovali, rozhodli o napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev. Jimi zvolená mokrá cesta úpravy dřeva spočívá v postupném vyluhování uvedených živin vodou v proudící vodě, stojatá voda pak poslouží jako penetrace. Tento postup zajistí dlouhou trvanlivost nové stavby. Jde o velmi složitý proces, ať už po legislativní či technické stránce. Město však tuto cestu zvolilo s ohledem na význam památky. „Kalich je unikát nadregionálního významu, v České republice jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ konstatoval na komentované prohlídce vorů Kamil Podroužek z Katedry historie University Jana Evangelista Purkyně.

Vyhlídková věž Kalich na Mírovém náměstí v LitoměřicíchZdroj: Deník/Karel Pech

Vyhlídková věž Kalich na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Prací se ujalo tesařství Čenda z Litoměřic, které má v současné době již dřevo svázáno do několika dlouhých vorů. Každý kus dřeva byl těžen s ohledem na jeho budoucí využití. „Je zde jedle bělokorá, smrk a dále například modřín, který využijeme pro místa dotýkající se zdiva. K dispozici máme i dřevo z dubu a jasanu, ze kterého vytvoříme kolíčky do krovů,“ vysvětlil Zdeněk Oravec, majitel společnosti.

Jak dále prozradil, čtyři vory čeká tříměsíční máčení ve stojaté vodě, konkrétně v zahořanském rybníku, již od příštího týdne. S položením vorů na Labe zatím firma vyčkává s ohledem na postupné tání veškerého sněhu z hor. Jakmile to bude možné, umístí její pracovníci vory do toku Labe pod jezem v Českých Kopistech.

Ty pak po 2,5 měsících máčení zahájí plavbu do Litoměřic. Důkladné ponoření dřeva zajistí nádrže naplněné rybniční vodou. Po vytažení z vody budou všechny kmeny přemístěny na Mírové náměstí, kde obyvatelé na vlastní oči uvidí, jak se dále zpracovávají. K samotné opravě krovů pak dojde až po dokonalém vyschnutí během roku 2020.

Věž Kalichu, který je v Litoměřicích turisticky nejnavštěvovanější památkou, však po opravách krovů čekají ještě další změny. „Naším plánem je kompletní výměna střešní krytiny v roce 2021. Ta završí celý proces obnovy,“ informoval Ladislav Pošík, stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.