Jaroslav Kopáček se narodil 11. 10. 1931 v Bardějově na Slovensku. Se školní a hudební výukou začal ve Dvoře Králové nad Labem. Následné přeložení jeho otce do Březnice v roce 1940 z pracovních důvodů a osvobození Březnice americkou armádou přispělo k jeho nadšení o jazzovou muziku. Za studií na gymnáziu v Příbrami v roce 1942 zažil autentický příběh “Vyššího principu”. V roce 1943 byl jeho otec zatčen gestapem, vězněn a souzen v Drážďanech, kde přežil největší nálet na Německo. Při návratu domů se jeho otci natolik zalíbil kraj Podřipska, že se nakonec s celou svou rodinou v roce 1946 do Roudnice nad Labem přestěhoval.

V letech 1971 – 1986 sdílel Jaroslav Kopáček se svojí rodinou společné bydlení s budoucím prezidentem Václavem Havlem na adrese U Dejvického rybníčku 4 na Praze 6. V tomto domě se zrodila Charta 77. Únikem před každodenním sledováním tohoto domu STB se pro něho stala Roudnice nad Labem.

Jaroslav Kopáček se stal 20. září 2017 čestným občanem Roudnice nad Labem.